размахвам

размахвам
гл. - махам, замахвам, жестикулирам, ръкомахам, размахвам се
гл. - въртя, завъртам
гл. - люлея, олюлявам се, полюлявам, люшкам, клатушкам
гл. - вея, развявам, ветрея, плющя

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • ветрея — гл. махам, размахвам, вея, развявам, люлея, плющя …   Български синонимен речник

  • вея — гл. развявам, разпилявам, разсейвам, отвявам, разпръсквам, разнасям, повявам, извявам, навявам, завявам гл. духам, лъхам, подухвам, понавявам гл. размахвам гл. закачам, провесвам, клатя, клатушкам гл. махам, ветрея, люлея, плющя …   Български синонимен речник

  • въртя — гл. завъртвам, превъртам, навъртвам, движа, направлявам, управлявам гл. протакам, бавя, отлагам, отклонявам гл. изопачавам, извъртвам, преиначавам, изменям, извивам, изкривявам, лавирам, мамя, разигравам, разкарвам гл. занасям, лъжа, заблуждавам… …   Български синонимен речник

  • жестикулирам — гл. ръкомахам, размахвам се, замахвам, махам, заразмахвам …   Български синонимен речник

  • завъртам — гл. въртя, махам, замахвам, размахвам гл. обръщам, свивам, завивам, отклонявам се …   Български синонимен речник

  • замахвам — гл. въртя, завъртам, махам, размахвам …   Български синонимен речник

  • клатушкам — гл. клатя, движа, люлея, раздвижвам, заклащам, олюлявам, друсам, раздрусвам, разклащам, треса, разтърсвам, тръскам, люшкам, поклащам, разлюлявам, залюлявам, мърдам, люлкам, кандилкам, подрусвам, пораздвижвам, поразклащам, попоклащам, полюлявам гл …   Български синонимен речник

  • люлея — гл. клатя, клатушкам, люшкам, люлкам, олюлявам, залюлявам, разклащам, друсам, движа, раздрусвам, кандилкам, полюлявам гл. олюлявам се, разтърсвам гл. полюшквам, полюлявам се гл. махам, размахвам, вея, развявам, ветрея, плющя …   Български синонимен речник

  • люшкам — гл. люлея, клатя, клатушкам, кандилкам, друсам, раздрусвам, олюлявам, разклащам, разлюлявам гл. олюлявам се, разтърсвам гл. полюлявам, махам, размахвам гл. полюшквам, полюлявам се …   Български синонимен речник

  • махам — гл. размахвам, замахвам, ръкомахам, жестикулирам гл. премахвам, отмахвам, отстранявам, отделям, шкартирам, отблъсквам, изключвам, отбивам, отклонявам, отмятам, отхвърлям, захвърлям, мятам, хвърлям, изоставям, пръждосвам, отмествам гл. въртя,… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”